ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling/opdracht/afspraak tussen de klant en Katrien Van obberghen/Ateljee Heksenfee. Ateljeeheksenfee.be is eigendom van Katrien Van obberghen. In onderstaande voorwaarden is Ateljee Heksenfee steeds vervangbaar door Katrien Van obberghen.

1. auteursrecht (copyright)

Alle ontwerpen op de website ateljeeheksenfee.be zijn eigendom van Katrien Van obberghen. Illustraties en ontwerpen mogen niet gebruikt, aangepast, gedrukt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Katrien Van obberghen. Omwille van het auteursrecht wordt op elk ontwerp 'ateljeeheksenfee.be' gedrukt. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

2. Kleuren

Kleuren zijn gevoelig en zien er afhankelijk van de omstandigheden anders uit. Kleuren op het scherm kunnen afwijken van de kleuren op het drukwerk. Ook kunnen de kleuren er op verschillend drukwerk anders uitzien (afhankelijk van de papiersoort). Bekijk digitale proefdrukjes steeds op een computerscherm (smartphones en tablets geven de kleuren vaak niet juist weer).

Ateljee heksenfee werkt steeds met een papieren proefdruk voor er definitief gedrukt wordt. Dit om misverstanden te voorkomen. Kiest de klant ervoor om het ontwerp bij een andere drukker te laten drukken zonder proefdrukje kan Ateljee Heksenfee/Katrien Van obberghen niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleurverschillen tussen het digitale ontwerp en het gedrukt product.

3. Inhoud op de kaart

De klant is zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. De klant controleert zelf de digitale proeven op (spellings)fouten . Ateljee Heksenfee/Katrien Van obberghen is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

Voor geboortekaartjes stuurt de klant na de geboorte de ontbrekende gegevens (datum, gewicht, lengte) door naar Katrien Van obberghen per mail (katrien@ateljeeheksenfee.be) of per sms (0468/21 32 83).

Als de klant kiest voor een eigen drukker betaalt de klant enkel de kosten voor het ontwerp van de kaart. Voor de geboorte stuurt Ateljee Heksenfee een digitaal bestand naar de drukker waar de drukker dan bij de geboorte de laatste ontbrekende gegevens kan invullen. In het geval de klant voor een eigen drukker kiest is de klant zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de drukker. Ateljee Heksenfee/Katrien Van obberghen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die gemaakt worden na het doorsturen van het ontwerp naar de drukker.

Indien de klant zelf beeldmateriaal aanlevert om te verwerkingen in een ontwerp op maat is de klant verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit van het aangeleverde materiaal.

4. Betaling

Na de eerste digitale proef wordt een factuur opgemaakt. De klant betaalt de factuur uiterlijk binnen de 14 dagen. De factuur dient betaald te zijn voor het drukken of aanleveren van definitieve bestanden.

Prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

5. Annuleren

Kosteloos annuleren kan enkel binnen de 24 uur na het opgeven van een bestelling. Je stuurt hiervoor een mail naar katrien@ateljeeheksenfee.be.

Voor een annulering die later gebeurt betaalt de klant minimaal 25 euro annuleringskosten.

Indien de klant annuleert na het ontvangen van de eerste digitale proef rekenen we annuleringskosten naargelang de opdracht.
Voor een annulering van een ontwerp uit de standaardcollectie betaalt de klant 35 euro.
Voor een annulering van een ontwerp uit de standaardcollectie met de optie aanpassingen lay-out betaalt de klant 60 euro.
Voor een annulering van een ontwerp volledig op maat betaalt de klant minimaal 250 euro. De annuleringskosten voor een ontwerp op maat staan in verhouding tot de vooraf afgesproken ontwerpkosten. Met een minimum van 250 euro wordt als regel genomen:
Na eerste digitale proef (en voor tweede digitale proef): 75% van de ontwerpkosten
Na tweede digitale proef (en voor derder digitale proef): 85% van de ontwerpkosten
Na derde digitale proef (en voor eventuele vierde digitale proef): 90% van de ontwerpkosten

Annuleren na het aanleveren van definitieve bestanden of na de opdracht tot productie is niet meer mogelijk. In dit geval dient de klant de volledige factuur te betalen en kan er geen terugbetaling aangevraagd worden.

6. Klachten

Bij klachten over het geleverde drukwerk of ontvangen producten meld je je klacht binnen de 24u en voor het in gebruik nemen aan Katrien Van obberghen via mail of sms.

Bij overige ontevredenheid neem je contact op met Katrien Van obberghen zodat er samen naar een oplossing kan gezocht worden.

7. Privacy

Ateljee Heksenfee respecteert de privacy van de bezoekers van de website ateljeeheksenfee.be. Ateljee Heksenfee draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

8. verzending en levering

Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs (tenzij anders vermeld). Klanten kunnen kiezen om hun pakket te laten verzenden. Ateljee Heksenfee werkt met een pakketdienst waarbij het pakket verzekerd is. Ateljee Heksenfee is op geen enkele manier verantwoordelijk voor problemen met de pakketdienst. Ateljee Heksenfee doet steeds haar best om pakketjes zo snel mogelijk te versturen. Levertermijnen zijn steeds indicatief.

Klanten kunnen er ook voor kiezen om een pakketje/kaartjes zelf op te halen (Tielt-Winge of Linden). De klant spreekt dit op voorhand af met Ateljee Heksenfee.

9. Aansprakelijkheid

Ateljee Heksenfee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diensten door derden (bv. Pakketdienst, drukker,...). De totale schadevergoeding die van Ateljee Heksenfee gevorderd wordt, kan nooit meer bedragen dan het totale bedrag dat de klant reeds betaald heeft voor de opdracht.

10. Wijzigingen

Ateljee Heksenfee is ten allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.